Onderwijs op onze school

De Phoenix is een Datonschool. De kern van daltononderwijs is het bevorderen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking bij leerlingen. Wij streven ernaar om kinderen op te leiden tot zelfstandige en sociaalvaardige individuen. Enkele belangrijke kenmerken van daltononderwijs zijn:

  1. Vrijheid in gebondenheid: Leerlingen krijgen de vrijheid om zelf keuzes te maken in hun leerproces, maar binnen duidelijke grenzen en afspraken.

  2. Zelfstandigheid: Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze leren plannen en organiseren.

  3. Samenwerken: Naast zelfstandig werken is samenwerken ook een belangrijk aspect. Leerlingen leren met en van elkaar.

  4. Reflectie: Leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over hun eigen leerproces. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door reflectiegesprekken.

  5. Effectiviteit: Het onderwijs is gericht op het bereiken van leerdoelen en het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor het latere leven.

  6. Verantwoordelijkheid: Leerlingen worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en hun eigen leerproces.

Bij De Phoenix nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en elkaar serieus, en handelen hier ook naar. Als gecertificeerde Kanjerschool omarmen wij de Kanjertraining, die kinderen sociaal vaardig en weerbaar maakt. Dit bevordert niet alleen een positieve kijk op henzelf, maar ook op anderen.

Elke week vinden er Kanjerlessen plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van spelletjes, rollenspellen en verhalen gebaseerd op praktijksituaties. De gekleurde petten, die symbool staan voor specifiek gedrag, bieden kinderen een visuele representatie van de gevolgen van hun keuzes. Hierdoor kunnen ze openlijk met elkaar bespreken wat ze hebben geleerd, en we vertrouwen erop dat elk kind een 'kanjer' wil zijn.

Organisatie
Goed klassenmanagement vormt een essentiële basis voor daltononderwijs op De Phoenix. Via dagplanning, pictogrammen, kleurgebruik en naamkaartjes kunnen de kinderen duidelijk zien wat er van hen wordt verwacht en wanneer. Het dagrooster omvat tijd voor instructie op verschillende niveaus, zelfstandig werken en samenwerken. De klasinrichting ondersteunt de daltonwerkwijze met groepstafels, instructietafels, nakijktafels en flexplekken. Vanaf groep 2 is er zelfs een verrijkingsgroep voor kinderen die meer uitdaging aankunnen.

Onze groepssamenstelling streeft naar zowel homogene als heterogene groepen, afhankelijk van de leerlingaantallen. We werken doorgaans met groepen 1/2, 2/3 en 4 t/m 8.

Eigen Leerdoelen & Portfolio
Op De Phoenix richten wij ons op de algemene kerndoelen van het basisonderwijs met behulp van moderne lesmethodes die passen bij onze visie. We geloven dat kinderen het beste leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid voelen voor hun resultaten. Daarom krijgt elk kind een eigen taak- en weekplanner, waardoor ze het werk, de instructie en andere activiteiten steeds meer naar eigen inzicht kunnen inplannen.

Binnen ons keuzewerk passen we ook de inzichten van 'meervoudige intelligentie' toe, waardoor er ruimte is voor diverse talenten en interesses van de kinderen. Vanaf groep 1 leert uw kind een persoonlijk 'ik-doel' te stellen, waar gedurende een bepaalde periode aan wordt gewerkt, met meer of minder begeleiding. Denk hierbij aan activiteiten zoals het schrijven van de naam, leren schaken of het maken van een werkstuk over raketten.

Het werk waar uw kind trots op is, wordt bewaard in een eigen portfolio dat de hele schooltijd meegaat. Alle trotse prestaties en ik-doelen worden geëvalueerd in coachings- en evaluatiegesprekken tussen kind en leerkracht. Deze aanpak geeft uw kind vertrouwen en inzicht in zijn of haar eigen kunnen.