Leerlingenraad

Vanuit de democratische principes van het daltononderwijs is op onze school op elke locatie een leerlingenraad actief. Jaarlijks wordt deze raad democratisch gekozen door leerlingen van groep 5 tot en met 8.

De gezamelijke leerlingenraad is in 2022 officieel van start gegaan! Leerlingen van zowel de Phoenix als de Koolvlet vormen nu samen één leerlingenraad. Op woensdag 21 september 2022 kwam de raad voor het eerst bijeen in deze nieuwe samenstelling. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze kennis met elkaar gemaakt, besproken hoe de eerste rondleidingen zijn verlopen en het spel 'Cornhole' gespeeld. De leerlingen tonen veel enthousiasme en hebben al tal van goede ideeën.