Wie zijn wij?

De Phoenix is een officiële daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Hier spannen alle leerkrachten zich in om een consistente daltonvisie en kernwaarden te belichamen, waarbij ze ofwel al gecertificeerde daltonleerkrachten zijn of zich in een opleidingstraject bevinden.

Als trotse school leggen wij de nadruk op het ontdekken van de unieke talenten van elk kind. Op De Phoenix ontvangt uw kind niet alleen een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maar vertrekt het uiteindelijk ook naar het vervolgonderwijs met een goed gevulde rugzak vol kennis en vaardigheden. Ons doel is dat uw kind met vertrouwen in zichzelf, bewust van zijn of haar kwaliteiten, en vol zelfverzekerdheid de toekomst tegemoet gaat.

De leerrijkheid van onze school komt voort uit een omgeving waarin we samen leren, zowel op leerling- als leerkrachtniveau. Uw kind wordt gestimuleerd om oplossingsgericht te denken en kiest bij vragen zijn eigen hulpbronnen, variërend van leerkrachten tot medeleerlingen en wekelijkse gekoppelde maatjes. Op deze manier is elk kind actief betrokken bij zijn of haar leerproces.

Als openbare school staat De Phoenix open voor iedereen. Hier leert uw kind van jongs af aan het belang van diversiteit, verschillende leerstijlen, gelijkwaardigheid en inclusie. Wij koesteren respect voor diverse levensbeschouwingen en godsdiensten en bevorderen een omgeving waarin kinderen, leerkrachten en ouders intensief en respectvol met elkaar samenwerken.

Veiligheid is een kernprioriteit op onze school. We creëren een prettig pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig voelt en de ruimte heeft om tot bloei te komen. De Phoenix biedt daarom de Kanjertraining en de Rots & Water-methode, beide programma's gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid bij kinderen. We benadrukken ook het belang van een goede communicatie en hechten waarde aan een nauw contact met u als ouder, aangezien dit essentieel is voor een optimale ontwikkeling van uw kind.